Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo

Działając na podstawie art. 34 RODO informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych w spółkach zintegrowanych w GK SPECJAŁ.

Na skutek ataku hackerskiego,  w wyniku działania złośliwego oprogramowania, doszło do zaszyfrowania danych na administrowanych serwerach, o czym zawiadomiliśmy Urząd Ochrony Danych Osobowych, równolegle prowadzimy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

Na chwilę obecną, nie stwierdzono „wycieku danych”, jednak charakterystyka ataku hackerskiego dopuszcza taką ewentualność.

Konsekwencjami ewentualnego „wycieku” danych osobowych, może być w szczególności naruszenie poufności danych osobowych powierzonych Spółkom w celach związanych z prowadzoną działalnością.  Może zatem istnieć ryzyko naruszenia praw osób fizycznych, których dane dotyczą, na przykład poprzez ich wykorzystanie przez osoby nieuprawnione.

W razie pytań w sprawie przedmiotowego naruszenia można kontaktować się z naszym biurem prawnym. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

Dokładamy wszelkiej staranności, aby dane osobowe, były przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

fundusze-ue