LICYTACJE

LICYTACJE

Zapraszamy wszystkich Państwa na licytację prac artystów na rzecz Fundacji Specjał.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:  mail: [email protected] , tel.: kom. 603 801 403.
Całkowity dochód ze sprzedaży prac zostanie przekazany na realizację celów Fundacji Specjał:

1. Wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej.

2.Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

3. Niesienie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

4.Utworzenie programu stypendialnego, programu wyrównującego szanse edukacyjne, promującego talenty i uzdolnione dzieci i młodzież z ubogich rodzin.

5.Pomoc w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

Regulamin-aukcji-charytatywnej-Fundacji-Specjal-Targi-2020

fundusze-ue