WYRÓŻNIENIA
I STATUETKI

WYRÓŻNIENIA I STATUETKI

Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota to okazja dla producentów na zdobycie nagród dla swoich firm czy produktów.

ZŁOTE MEDALE

Tradycyjnie Targom towarzyszy konkurs „Złoty Medal”, w ramach którego wyłanianych jest i nagradzanych 30 najlepszych produktów branży FMCG. Udział w konkursie może wziąć każdy wystawca, który dokona zgłoszenia swoich produktów – maksymalnie dwóch. O wyborze laureatów konkursu Złote Medale decyduje Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli branży oraz władz regionu. Wybór dokonywany jest na podstawie degustacji oraz oceny poszczególnych kryteriów. Zwycięzcy otrzymują certyfikaty, pamiątkowe medale oraz prawo używania znaku na produktach.

Zawierając umowę targową każdy producent może zgłosić nieodpłatnie 2 produkty. Wystarczy wypełnić i przesłać formularz wraz ze zgłaszanymi produktami.
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 13 października br. pod adres e-mail: [email protected]
Produkty należy przesłać do oceny jury na adres PPHU Specjał Sp. z o.o., 35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 na nazwisko Sylwia Pietrucha
Kryteria oceny produktu
1. Opakowanie, atrakcyjność wizualna/funkcjonalność,
2. Atrakcyjność cenowa produktu,
3. Jakość/ocena organoleptyczna.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Wystawca, który zawarł umowę na uczestnictwo w Targach nabywa prawo do udziału w Konkursie i zgłoszenia w Konkursie maksymalnie dwóch produktów (pojedynczych) z branży FMCG. Zgłoszenia dokonywane są na przeznaczonym do tego celu formularzu. Dla każdego zgłaszanego produktu należy wypełnić osobne zgłoszenie. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora konkursu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza wraz z opisem produktu, jego zdjęciem oraz produktu do oceny przez członków jury. Termin ostatecznego zgłoszenia produktów do konkursu upływa z dniem 13 października 2023 r. Obrady Jury konkursu odbędą się dnia 27 października 2023 r. w PPHU Specjał sp. z o.o.

ZŁOTE SPECJAŁY

Każda edycja Targów to okazja do wyróżniania producentów w poszczególnych kategoriach.

Przyznamy nagrody Złoty Specjał w kategoriach:

 • PRODUKT ROKU,
 • DYNAMIKA SPRZEDAŻY,
 • OSOBOWOŚĆ ROKU,
 • WSPÓŁPRACA 2023,
 • PARTNER FLOTOWY 2023.

Kolejne statuetki zostaną wręczone przez przedstawicieli władz miasta i regionu, a zatem przez Wojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. Wręczenie nagród będzie transmitowane na naszej stronie internetowej.

Nagroda złote specjały

STATUETKI OD WŁADZ
MIASTA I REGIONU
W 2023 roku zostaną przyznane statuetki: 

STATUETKI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w kategorii BIZNES:

 • TOP MARKA W BIZNESIE
 • PARTNER ROKU 2023
 • OFERTA TARGOWA

 

STATUETKI PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
w kategorii ŻYWNOŚĆ:

 • TOP MARKA W ŻYWNOŚCI
 • PARTNER ROKU 2023
 • OFERTA TARGOWA

 

STATUETKI WOJEWODY PODKARPACKIEGO w kategorii MEDYCYNA:

 • TOP MARKA W MEDYCYNIE
 • PARTNER ROKU 2023
 • OFERTA TARGOWA
fundusze-ue