Złote Medale

ZŁOTE MEDALE 2018

Zawierając umowę targową producent może zgłosić nieodpłatnie 2 produkty. Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami produktów adres pawel.gluszczyk@specjal.com.pl Na zgłoszenia czekamy do dnia 19 października 2018 r. Ponadto wytypowane do konkursu produkty należy przesłać do oceny jury na adres PPHU Specjał Sp. z o.o., 35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 na nazwisko Iwona Krasna-Dziedzic.

Obrady Jury konkursu ZŁOTE MEDALE, które złożone jest z przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbędą się 26 października br. Spośród zgłoszonych produktów kapituła wybierze 30 produktów, które otrzymają piękne pamiątkowe medale, certyfikaty oraz prawo używania znaku na produktach.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Zloty Medal

Regulamin konkursu Złoty Medal