Złote Medale

ZŁOTE MEDALE 2019

Zawierając umowę targową producent może zgłosić nieodpłatnie 2 produkty. Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami produktów adres sylwia.pietrucha@specjal.com.pl Na zgłoszenia czekamy do dnia 18 października 2019 r. Ponadto wytypowane do konkursu produkty należy przesłać do oceny jury na adres PPHU Specjał Sp. z o.o., 35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 na nazwisko Iwona Krasna-Dziedzic.

Obrady Jury konkursu ZŁOTE MEDALE, które złożone jest z przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbędą się 25 października br. Spośród zgłoszonych produktów kapituła wybierze 30 produktów, które otrzymają piękne pamiątkowe medale, certyfikaty oraz prawo używania znaku na produktach.

Pliki do pobrania:

formularz_zgloszeniowy_do_konkursu_zloty_medal

regulamin_konkursu_zloty_medal